Archive by Author

Har du koll på dessa fotbollsregler?

Fotbollsregler

Fotbollen, världens mest populära sport, har en rik historia och en mängd regler. En av de aspekter som ofta ger upphov till förvirring och debatt bland både fans och spelare är reglerna kring tid. Hur fungerar förlängning, tilläggstid och hur har dessa regler utvecklats över tid? Låt oss dyka djupare in i ämnet.

Tilläggstid i fotboll

Inom fotbollen används tilläggstid för att kompensera för tiden som går förlorad under matchens gång, oftast på grund av byten, skador eller andra avbrott. Tilläggstid kan variera beroende på situationen, men det är alltid domaren som avgör hur mycket extra tid som ska läggas till i slutet av varje halvlek. Detta sker oftast genom att domaren håller upp ett skylt där antalet minuter som ska läggas till visas.

Det är viktigt att förstå att tilläggstiden inte är en exakt vetenskap. Även om det kan finnas rekommendationer om hur mycket tid som bör läggas till för olika avbrott, ligger det slutliga beslutet hos domaren. Därför kan tilläggstiden variera från match till match.

betting online

Förlängning i fotboll

Förlängning skiljer sig från tilläggstid. Medan tilläggstid är en kompensation för förlorad tid under de regelbundna 90 minuterna, inträffar förlängning endast i vissa turneringar och matchsituationer när ett avgörande behöver nås och matchen är oavgjord efter full tid. Förlängning består oftast av två halvlekar om 15 minuter vardera.

Om matchen fortfarande är oavgjord efter förlängning, kan den avgöras genom straffsparksläggning.

Förlängningars utveckling genom historien

Historiskt sett har fotbollens regler kring förlängning varierat. I de tidiga dagarna av sporten, särskilt innan etablerandet av internationella standardregler, kunde lokala regler och traditioner påverka hur en oavgjord match avgjordes.

Med tiden har dock behovet av standardisering lett till mer enhetliga regler kring förlängning. I stora turneringar som FIFA:s världscup har reglerna varit relativt konsekventa under de senaste årtiondena, med förlängning och eventuell straffsparksläggning som avgörande metoder.

Det har dock funnits vissa förändringar i regelverket under årens lopp. Till exempel introducerades ”golden goal” (eller ”sudden death”) under 1990-talet, där första målet under förlängning avgjorde matchen. Detta system användes i flera stora turneringar, inklusive världscupen, innan det avskaffades till förmån för den traditionella förlängningsmetoden.

Måttet på en fotbollsplan

En annan fundamental aspekt av fotboll är planen där spelet spelas. En fotbollsplans dimensioner kan variera beroende på vilken nivå matchen spelas på, men det finns internationella standarder för professionella matcher. Låt oss undersöka detta närmare.

Storleken på en fotbollsplan

Fotbollsplanens storlek kan variera något, men det finns minsta och största mått som planen måste följa enligt internationella regler. En plan är inte bara en rektangulär yta; den inkluderar linjer, målområden, straffområden och andra märken som är avgörande för spelets regler.

Viktigt att notera är att måtten på en fotbollsplan kan variera något beroende på den specifika ligan eller tävlingen, samt på geografisk plats och tradition. Men för professionell fotboll, och speciellt inom internationella matcher, finns det strikta riktlinjer som måste följas.

Dimensioner för internationella matcher

För internationella matcher, som de som spelas under FIFA:s världscup eller UEFA:s Champions League, är fotbollsplanens dimensioner mer strikt definierade.

 • Längd (sidlinje): Minsta längden är 100 meter och den maximala längden är 110 meter.
 • Bredd (mållinje): Minsta bredden är 64 meter och den maximala bredden är 75 meter.

För att ge en idé om dessa dimensioners betydelse, kan man jämföra med en fotbollsplan som är på den större sidan, 110 meter lång och 75 meter bred, vilket ger en total spelyta på 8 250 kvadratmeter.

Men det är inte bara planens totala dimensioner som är viktiga. Straffområdet, straffpunkten, mittcirkeln och andra märken på planen har också specifika dimensioner som måste följas i internationella matcher.

Linjernas betydelse och dimensioner

En fotbollsplans struktur och linjer spelar en kritisk roll i spelet. De markerar gränser, definierar specifika områden och hjälper domare och spelare att navigera och förstå spelets gång.

Fotbollsplanens linjer och deras dimensioner

Varje fotbollsplan är indelad av flera linjer, var och en med sitt syfte.

 • Sidlinjer: De två längsta linjerna som löper parallellt längs varje sida av planen.
 • Mållinjer: Linjerna som löper mellan stolparna och definierar var målen sitter.
 • Mittlinjen: Denna linje delar planen i två halvor och sträcker sig från ena sidlinjen till den andra. I mitten av mittlinjen finns mittcirkeln med en radie på 9,15 meter.
 • Straffområdeslinjerna: Två rektanglar framför varje mål. Den större rektangeln mäter 40,3 meter i bredd (avståndet från ena sidlinjen till den andra) och 16,5 meter in på planen. Inom detta område sker straffsparken 11 meter från mållinjen.

Detaljer om fotbollsmålet

Ett fotbollsmål är en kritisk komponent på en fotbollsplan, eftersom det är genom att skjuta bollen i målet som ett lag får poäng.

 • Storlek: Ett standardmål mäter 7,32 meter i bredd (mellan de två stolparna) och 2,44 meter i höjd (från marken till överkanten av ribban).
 • Material: Målen är oftast tillverkade av metall eller andra hållbara material och har ett nät bakom för att stoppa bollen när ett mål görs.

Målområdets funktion och dimensioner

Målområdet, ibland kallat ”femmeter”, är den mindre rektangeln framför varje mål.

 • Dimensioner: Det är 5,5 meter från varje målstolpe och sträcker sig 5,5 meter in på planen från mållinjen.
 • Syfte: område i straffområdet som en inspark måste slås ifrån men dess linjer är också det från målet sett närmsta stället en offensiv, indirekt frispark får slås ifrån

Straffområdets betydelse

På varje fotbollsplan finns det ett straffområde, vilket är av avgörande betydelse när det kommer till regler och strategi inom spelet. Det är inom detta område som de mest dramatiska händelserna ofta äger rum, inklusive straffar och kritiska försvarssituationer.

Utforskning av straffområdet

Straffområdet, ofta kallat ”16-metersområdet”, är den större av de två rektangulära markeringarna framför varje mål. Dess dimensioner och placering på planen är som följer:

 • Bredd: Från varje målstolpe går straffområdet ut 16,5 meter parallellt med mållinjen.
 • Längd: Från mållinjen sträcker sig straffområdet 16,5 meter in på planen, vilket markerar den yttre gränsen.

Inom detta område finns några kritiska regler. Mest framträdande är att om en försvarare begår en direkt spelregelbrott mot en attackerande spelare (till exempel en fällning) beviljas den attackerande sidan en straffspark.

Straffpunktens placering och betydelse

I mitten av straffområdet, 11 meter från mållinjen, ligger straffpunkten. Det är från denna punkt som alla straffsparkar tas, oavsett var inom straffområdet regelbrottet begicks.

 • Position: Straffpunkten är placerad exakt 11 meter från mitten av mållinjen, vilket är direkt mellan de två målstolparna.
 • Betydelse: Genom att placera straffpunkten på denna avstånd till målet ger det både målvakten och spelaren som tar straffen en rättvis chans. Målvakten har en rimlig möjlighet att rädda skottet, medan spelaren har en bra position för att skjuta mot målet. Denna balans mellan försvarare och anfallare är kritisk för sportens integritet.

Både straffområdet och straffpunkten har centrala roller i fotbollens dramatik. Deras exakta placering och dimensioner har noggrant övervägts för att garantera sportens rättvisa och underhållningsvärde. Det är ofta inom dessa områden som de mest minnesvärda och avgörande ögonblicken i en fotbollsmatch äger rum, vilket ytterligare understryker deras betydelse för spelet.

Offside i fotboll

Vad är offside i fotboll?

Offside i fotboll är en av de mest diskuterade reglerna i sporten. Ska du betta på fotboll och följa matchen så kan det vara bra att ha stenkoll på denna regel så att du förstår vad som händer. För att förstå och tillämpa regeln korrekt är det viktigt att känna till dess detaljer och specifika scenarier.

Kroppsdelar och offside

Enligt fotbollens officiella regler, räknas en spelare som offside om han eller hon befinner sig närmare motståndarens mållinje än både bollen och näst sista försvarsspelaren när bollen spelas, med undantag om spelaren befinner sig på sin egen planhalva. Det är viktigt att poängtera att det endast är de kroppsdelar med vilka spelaren kan göra ett lagligt mål som räknas i denna bedömning. Det innebär att armar och händer inte beaktas när man avgör om en spelare är i offsideposition.

spela i mobilen betta

Offside vid inspark

Vid en målinspark kan en spelare inte vara i en offsideposition. Det innebär att oavsett var på planen en spelare befinner sig när bollen spelas från målinsparken, kan han eller hon inte bestraffas för offside. Detta skiljer sig från andra spelsituationer och är viktigt att ha i åtanke för både spelare och domare.

Offside vid inkast

När det kommer till inkast kan en spelare inte heller befinna sig i offsideposition vid själva inkastögonblicket. Så snart bollen har kastats in i spelet och rör en annan spelare kan dock offsideregeln träda i kraft igen, beroende på situationen.

Det är värt att notera att medan offsideregeln kan verka komplicerad, är den avsedd att förhindra att spelare får en otillbörlig fördel genom att stå för nära motståndarens mål innan spelet har börjat. Regelns specifika detaljer, som dem om kroppsdelar och specifika spelsituationer, finns för att göra regeln så rättvis och konsekvent som möjligt.

Historik bakom offsideregeln

Offside är inte en ny regel i fotbollens värld. Faktum är att dess ursprung går tillbaka långt innan den moderna fotbollen formades. För att förstå offsidens roll i spelets utveckling behöver vi gå tillbaka till fotbollens tidiga dagar.

Ursprunget till offsideregeln

Offsideregeln har sina rötter i de tidiga formerna av fotboll som spelades i England. Redan på medeltiden spelades olika former av ”folkfotboll” över hela landet, men det fanns inga standardiserade regler. Varje by eller skola kunde ha sina egna regler.

I mitten av 1800-talet började det bli tydligt att en standardisering av reglerna behövdes, särskilt när skolor och klubbar började spela mot varandra. Då föddes idén om offside, som ursprungligen var tänkt att förhindra spelare från att ”hänga” nära motståndarens mål och vänta på en chans att göra mål.

Införandet i den moderna fotbollen

År 1863 bildades Englands Fotbollsförbund, och med det kom också de första officiella fotbollsreglerna. Offside var en av de reglerna som fastställdes. Den ursprungliga regeln var dock lite annorlunda än den vi känner till idag. Då räknades en spelare som offside om han befann sig framför bollen när den spelades, vilket gjorde spelet mycket mer defensivt.

Regeln har förändrats och anpassats genom åren för att spegla spelets utveckling och för att göra det mer publikvänligt. Trots dess kontroversiella natur och de ständiga diskussionerna kring den, har offsideregeln varit en grundpelare i fotbollen och spelat en central roll i att forma spelet till vad det är idag.

Sammanfattningsvis har offsideregeln varit en del av fotbollen sedan dess tidigaste dagar, och även om den har förändrats genom åren, har dess syfte alltid varit att skapa en rättvis balans mellan anfall och försvar.